GIM

GIM – en logistisk kvalitetsmärkning

Med hjälp av GIM-märkta kistor skall hanteringen av avlidna personer förenklas och utförandet av kistläggning och transporter säkerställas. Från att kistläggning sker och transportering påbörjats, från punkt A till B, från B till C osv, säkerställsdetta med hjälp av GPS-punkter, klockslag och vem som utfört transporten. Utöver att GIM förenklar och säkerställer ska den också ge en ökad öppenhet och möjliggöra en säkrare dokumentation på utfört uppdrag.

Läs mer om GIM och få uppdaterad information under Nyheter